Current Students

Results
2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Merit Students Class X March 2013
Bakalkar Rakshita Manoj Rashmi
CGPA - 10
Rank - First
Rane Mitali Anil
CGPA - 10
Rank - First
 
Khobragade Shreya Tularam Sunanda
CGPA - 9.8
Rank - Second
Khopade Samruddhi Bharat Asha
CGPA - 9.8
Rank - Second
More Uttakarsha Tanaji Vandana
CGPA - 9.8
Rank - Second
 
Deokar Ajinkya Janardan Ashwini
CGPA - 9.6
Rank - Third
Veer Chaitanya Satish Sushma
CGPA - 9.6
Rank - Third

AISSC Class X Result March 2013 - 100% Result
Name of Student CGPA
Bakalkar Rakshita Manoj Rashmi 10
Rane Mitali Anil 10
Khobragade Shreya Tularam Sunanda 9.8
Khopade Samruddhi Bharat Asha 9.8
More Uttakarsha Tanaji Vandana 9.8
Deokar Ajinkya Janardan Ashwini 9.6
Veer Chaitanya Satish Sushma 9.6
Agrawal Muskan Anupam Rita 9.4
Bandsode Sudhanshu Suraj Arundhati 9.2
Solanki Bharat Pukhraj Bhai Huli Devi 9.0
Gharge Ruchika Babanrao Asha 8.8
Nair Kavya Unnikrishnan Sudha 8.8
Gowari Sushant Ramdas Prabhavati 8.8
Mohite Swara Mahesh Shudha 8.6
Mule Manasi Rajesh Sandhya 8.6
Jadhav Aniruddha Sanjay Jayshree 8.6
Pawar Sai Ganesh Pooja 8.4
Pawase Tejaswini Sanjay Bhagyashri 8.4
Surana Ranu Praveen Kumar Rekha 8.4
Shinde Shubham Sudhir Sujata 8.4
Gouri Hariram 8.4
Ghadge Pooja Ravindra Sandhya 8.2
Hate Sushmita Suhas Sushama 8.2
Chandak Bhaumik Jitendra Jankhna 8.2
Gilda Jeet Alkesh Daksha 7.8
Kanherkar Krishnakant Laxman Kalpana 7.8
Gokul Krishna Girisan 7.8
Kiran Jhabar Singh Savitri Devi 7.6
Choudhary Vikram Mangilal Meenakshi 7.6
Reynolds Shawn Bertrem Tara 7.6
Bhagat Gauri Anil Vandana 7.4
Bhuvad Vaishnavi Chandrakant Ruchita 7.4
Vaishnavi Shivashankar Pushpa 7.4
Thange Bilal Mohamed Iqbal Maksooda 7.2
Nair Athulia Anand Kumar K.O. 7.0
Sharma Gauri Rajesh Dipti 7.0
Adhikari Aafaque Altaf 6.8
Pandey Vishal Kumar Sureshchandra 6.8
Pagare Priyanka Mansub Akshata 6.6
Girish Jagadheeswaran 6.6
Jhetam Mahvish Abdul Gani 6.4
Sagare Pooja Arun Sushma 6.2
Shruti Narayanan Vijaya 6.2
Gaikwad Abhishek Arun Pramila 6.2
Hinge Omkar Rajendra Shobha 5.8
Pandey Akash Awadhesh Kumar 5.4


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

TOP
Mahatma International School
Developed by Vidyadhan Educational Development Limited                          Copyright © | Mahatma Education Society | MIS